CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Do Centrum Aktywności Seniorów (CAS) mogą należeć seniorzy (osoby 60+) zamieszkujący w Krakowie, zarówno osoby pracujące, bezrobotne, emeryci i renciści, chcący być animatorami aktywnych działań środowiska lokalnego. Opłata członkowska 5 zł miesięcznie. Deklaracje można pobrać u koordynatora w siedzibie  poszczególnych CAS w godzinach pracy zgodnie z aktualnym harmonogramem.

OFERUJEMY

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

ZAJĘCIA REKREACYJNE

ZAJĘCIA W OBSZARZE DZIAŁAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

ORGANIZUJEMY

WYJAZDY I WYCIECZKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

WYJŚCIA DO INSTYTUCJI KULTURALNYCH

OCZEKUJEMY

Działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,

Inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),

Inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,

Wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),

Wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,

Zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez dzieci i młodzież.

Udział w szkoleniu wolontariuszy

WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJĘ!

Tylko dzięki Twojemu wsparciu możemy pomagać osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

Przekaż darowiznę na konto w mBank:

45 1140 2004 0000 3402 7588 1616