O Nas

O Fundacji

Celem działania Fundacji im. HiTA jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie społecznej aktywizacji dzieci, młodzieży i osób starszych.

Nasze Centra Aktywności Seniora w Krakowie:
CAS Prądnik Czerwony, CAS Podgórze, CAS Miechowity, CAS Złoty Wiek

OCZEKUJEMY
• działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,
• inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),
• inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,
• wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),
• wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
• zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez dzieci i młodzież.
• udział w szkoleniu wolontariuszy

Oferujemy:


Zajęcia edukacyjne

Szeroka oferta zajęć do wyboru, kursy obsługi urządzeń mobilnych, kursy florystyczne, artystyczne, i wiele więcej…

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ruchowe, nordik walking, basen, kursy pływania, ćwiczenia mentalne, i wiele więcej…

Zajęcia rekreacyjne

Warsztaty, dyskusje, spotkania i dużo dobrej zabawy we wspólnym towarzystwie…

Zajęcia międzypokoleniowe

Szeroka oferta zajęć do wyboru, kursy obsługi urządzeń mobilnych, kursy florystyczne, artystyczne, i wiele więcej…

Wyjazdy i wycieczki

Zajęcia ruchowe, nordik walking, basen, kursy pływania, ćwiczenia mentalne, i wiele więcej…

Wyjścia do instytucji kulturalnych

Warsztaty, dyskusje, spotkania i dużo dobrej zabawy we wspólnym towarzystwie…

Skontaktuj się z Nami