Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Zajęcia z pierwszej pomocy mają na celu nauczenie podstawowych umiejętności ratowania życia i zdrowia w sytuacjach nagłych. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat sposobów udzielania pomocy osobie poszkodowanej w różnych sytuacjach, takich jak zawał serca, udar mózgu, krwotok, uduszenie czy omdlenie.

Podczas pierwszego zajęcia omawiane są podstawowe zasady pierwszej pomocy, takie jak ocena stanu poszkodowanego, udzielanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sposoby postępowania w przypadku różnego rodzaju urazów i chorób. Uczestnicy uczą się również, jak zadbać o swoje własne bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy oraz jak wezwać fachową pomoc medyczną.

Podczas zajęć z pierwszej pomocy bardzo ważnym elementem jest także praktyczna część, podczas której uczestnicy mają okazję wykonać ćwiczenia na fantomach lub na sobie nawzajem, w celu utrwalenia wiedzy i nabycia umiejętności w praktyce.

Zajęcia z pierwszej pomocy są niezwykle istotne dla każdej osoby, ponieważ w przypadku nagłej sytuacji, wiedza i umiejętności ratowania życia mogą okazać się kluczowe. Zajęcia odbywają się w czwartki zgodnie z harmonogramem