Organy Zarządu

Organy zarządu

Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn została założona we wrześniu  2015  roku przez Alicję Augustyn-Zielińską aktem notarialnym  sporządzonym w Krakowie, dnia 2 czerwca 2015r., repertorium A Nr 3780/2015 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

Fundacja ma na celu prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie społecznej aktywizacji osób starszych, nieaktywnych zawodowo i „nie potrzebnych” oraz wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez prowadzenie inicjatyw umożliwiających integrację pokoleniową, dokształcanie, rozwijanie pasji  i zainteresowań.

Biuro Fundacji mieści w Krakowie przy ul. Grochowskiej 24. Działania Fundacji skierowane są głównie do seniorów, jednakże z naszymi projektami chcemy trafiać do różnych grup wiekowych, wspierając integrację międzypokoleniową. Chcemy zachęcać do integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz skłaniać do aktywnego i konstruktywnego wykorzystania czasu.

ZARZĄD FUNDACJI

  • Alicja  Augustyn-Zielińska – Prezes Fundacji
  • Józef  Zieliński – Wiceprezes Fundacji

RADA FUNDACJI:

  • Ewa Władyka
  • Dorota Jęczmionek

Zapraszamy wszystkich do wspólnych zajęć i zabawy.

Działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe, inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem), inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,…
Dołącz do nas już dziś

Skontaktuj się z Nami