Oferta

Głównym celem naszych działań jest kontynuacja prowadzenia CENTRÓW AKTYWNOŚCI SENIORÓW Starość kojarzona jest z chorobami, spadkiem sił witalnych, brakiem motywacji, samotnością, poczuciem bezradności i zniechęcenia do działania. Dodatkowo w okresie pandemii dochodzi stres i głęboka depresja, dlatego docelowo będzie to kontynuacja miejsca spotkań, integracji, edukacji, aktywności społecznej i prozdrowotnej osób starszych oraz zwiększenia świadomości w zakresie korzyści płynących z zaangażowania się osób starszych w życie publiczne.


Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Rekrutację seniorów (min. 75 osób) – obowiązkowa deklaracja przystąpienia do CAS-u.
 2. Promocję idei wolontariatu i kształtowanie zachowań społecznych wśród uczestników CAS (organizowanie spotkań, szkoleń, tematycznie związanych z działalnością społeczną)
 3. Opracowanie i wdrożenie w CAS systemu nagradzania najbardziej aktywnych społecznie seniorów.
 4. Organizację w CAS, we współpracy z właściwą komórką UMK, działań prospołecznych na rzecz Centrów Aktywności Seniorów, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej. W działania prospołeczne zaangażowani zostaną wszyscy członkowie CAS.
 5. Udostępnianie lokalu dla seniorów 5 dni w tygodniu przynajmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem Wielkiego Piątku, 2 Maja, Wigilii i Sylwestra.
 6. Zajęcia (warsztatowo-manualne) o charakterze edukacyjnym
 7. Zajęcia o charakterze rozwojowym,
 8. Wycieczki 
 9. Wolontariat
 10. Kawiarenka senioralna 
 11. Imprezy integracyjne
 12. Zapewnienie seniorom pełnej dostępności do oferty poprzez: organizowanie zajęć stacjonarnych w lokalu Centrum Aktywności Seniorów lub w jego najbliższej okolicy – za wyjątkiem tych, które wymagają szczególnych warunków i specjalistycznego sprzętu, niedostępnych w siedzibie CAS oraz periodycznych zajęć online. Angażowanie beneficjentów do wspólnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych po okolicy i po Krakowie, wyjść do muzeów, kin, teatrów, opery, filharmonii itp. oraz współpracy z innymi CAS-ami powstałymi w ramach lokalnej sieci, zaplanowaliśmy działania awaryjne w postaci rozwiązań technicznych/organizacyjnych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć on-line na wypadek wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia,wymagającego wprowadzenia reżimu sanitarnego, uniemożliwiającego lub utrudniającego organizowanie zajęć stacjonarnych – załącznik analizy ryzyka zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia / Główny Inspektorat Sanitarny w przypadku wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia, wymagającego wprowadzenia reżimu sanitarnego

Nasze zajęcia


Zajęcia edukacyjne

Szeroka oferta zajęć do wyboru, kursy obsługi urządzeń mobilnych, kursy florystyczne, artystyczne, i wiele więcej...

Zajęcia rekreacyjne

Warsztaty, dyskusje, spotkania i dużo dobrej zabawy we wspólnym towarzystwie...

Zajęcia międzypokoleniowe

Szeroka oferta zajęć do wyboru, kursy obsługi urządzeń mobilnych, kursy florystyczne, artystyczne, i wiele więcej...

Wolontariat

Zajęcia ruchowe, nordik walking, basen, kursy pływania, ćwiczenia mentalne, i wiele więcej...

Wyjścia do instytucji kulturalnych

Warsztaty, dyskusje, spotkania i dużo dobrej zabawy we wspólnym towarzystwie...

Zgłoś się do nas

Wskaż do które CAS chciałbyś(aś) się zapisać. Skontaktujemy się z Tobą


Chciał(a)bym dołączyć do:


Deklaracja Online

Lub wypełnij deklarację online bezpośrednio na naszej stronie

Nasze ostatnie wpisy

ZApraszamy do zapoznania się z aktualnościami. Najnowsze informacje zawsze znajdziesz również na naszych profilach FB.


Warsztaty fotograficzne w MUFO
CZUŁYM OKIEM – spotkania dla seniorów w MuFo Warsztaty przeznaczone są dla seniorów CAS WENA. Czas trwania: 1,5 godz. Informacje i zapisy przez formularz  https://forms.gle/Mh7u8DMuBKyEBq3i8 Liczba miejsc w grupie ograniczona (o
Read more