Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe

Zajęcia o charakterze rozwojowym, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie edukacyjnej tj. 45 minutowych z poniższego zakresu:
  • aqua aerobic
  • zajęcia taneczne
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • gimnastyka rehabilitacyjna
  • pilates
  • qigong