Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe

Zajęcia o charakterze rozwojowym, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie edukacyjnej tj. 45 minutowych z poniższego zakresu:
  • zdrowy tryb życia
  • gry stolikowe i multimedialne
  • nordic – walking
  • przygotowanie do turystyki
  • teatralne
  • wokalne
  • taneczne
  • sportowe ogólnorozwojowe
  • sportowe rehabilitacyjne
  • pływanie- aerobic wodny