Wolontariat

WOLONTARIAT w obszarze działań międzypokoleniowych: działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe, inicjatywy obywatelskie inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku, wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, pomoc w prowadzeniu zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze), wolontariat seniorów i młodych osób na rzecz starszych, samotnych i chorych. zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez młodzież.