Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia (warsztatowo-manualne) o charakterze edukacyjnym

Odbywać się będą co najmniej raz w tygodniu stacjonarnie lub online na wypadek wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia, wymagającego wprowadzenia reżimu sanitarnego, uniemożliwiającego lub utrudniającego organizowanie zajęć stacjonarnych, co najmniej po jednej godzinie zegarowej tj. 60 minutowych z poniższego zakresu zgodnie z harmonogramem:

  • obsługa urządzeń mobilnych (komputer, laptop, telefon, tablet etc.)
  • zdrowy styl życia
  • języka obcego
  • florystyki
  • arteterapii
  • wiedzy obywatelskiej i działań proekologicznych
  • wizerunek i autoprezentacja
  • trening umysłu