Fundację HITA prowadzącą między innymi CAS Miechowity i Lemon poznałam od samego początku swego istnienia. Idea by wreszcie dostrzec tę najbiedniejszą i zdawałoby się bez perspektyw, grupę społeczną stała się strzałem w 10. Nareszcie seniorzy stali się widzialni.

CAS Miechowity i CAS Lemon oferowały i oferują seniorom:
– możliwość rozwoju osobistego (ćwiczenia pamięci, zajęcia komputerowe, spotkania ze sztuką, samorozwój, autoprezentacja)
– miłe spędzanie czasu (wycieczki, spotkania na tańcach, kawiarenka, dyskusje, gry towarzyskie)
– uczenie się (poznawanie nowych języków, doskonalenie się, odkrywanie w sobie nowych, ukrytych talentów)
– poznawanie nowych ciekawych ludzi (spotkania z pisarzami, naukowcami, artystami, itp.)
– nawiązywanie przyjaźni tak niezbędne w jesieni życia zwłaszcza dla wielu samotnych
– wolontariat

Każdy z CAS-ów wpisał się w mapę dzielnic w których istnieją i dla wielu seniorów stał się ważną częścią ich życia i za to dziękujemy.

Joanna Monterska