Wyrażam swoje podziękowanie Dla Fundacji im. Heleny i Tadeusza Augustyn za pracę, jaką wykonała dla seniorów skupionych w CAS’ie MIECHOWITY w ciągu ostatnich 4-lat. Wszystkie zorganizowane zajęcia, spotkania w gronie znajomych w szkole czy on-line, konkursy, wycieczki a także paczki w czasie wiosennej pandemii są dla mnie niezapomniane i wniosły w moje życie dużo radości, ruchu i energii.

Za całokształt pracy i niełatwych zabiegów o nasze dobro bardzo dziękuję Pani Alicji Augustyn-Zielińskiej.
Mam nadzieję, że CAS MIECHOWITY nadal będzie funkcjonował.

Z poważaniem

Danuta Katarzyńska