Pragnę podziękować za umożliwienie mi korzystania z zajęć dla seniorów, w ramach działalności CAS-Miechowity. Jest to cudowne, przyjazne miejsce, zajęcia i organizowane imprezy z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Działania te dają mi wiele zadowolenia, pozwalają na nowe znajomości, edukację i rozrywkę. Dzięki tym zajęciom nie czuję się poza życiem społecznym. Ucząc się nowego języka (ćwicząc szare komórki), uczestnicząc w spotkaniach dyskusyjnych, tańcząc otrzymuję dużo energii co poprawia moje zdrowie (fizyczne i psychiczne). Już nie wyobrażam sobie mojego emeryckiego życia bez wyżej wymienionych zajęć na które nie byłoby mnie stać po cenach komercyjnych.

Popieram koordynatorów CAS w podjęciu nowych działań i inicjatyw oraz proszę o kontynuację dotychczasowej działalności.

Ze swojej strony chciałbym zaproponować zajęcia Yogi (dla seniorów) oraz zorganizowanie przynajmniej 2x w miesiącu wykładów z różnych dziedzin (sztuka, religia, polityka, zdrowie, nauki ścisłe, itp.).

Jeszcze raz dziękuję, licząc na dalsze spotkania.
Serdecznie pozdrawiam

Alina Walczewska-Górecka