PROJEKT JURTA CAMP

Fundacja stworzyła  markę JURTA CAMP w celu wzmocnienia i wyróżnienia oferty płynącej dla całych rodzin, a szczególnie dla rodzin wielopokoleniowych.  Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania  programów, które miałyby szansę zaistnieć wśród konsumentów nie tylko lokalnych i spełnić kryterium atrakcyjności i niepowtarzalności. JURTA CAMP ma być marką zbiorczą skupiając pod jedną nazwą największe atrakcje turystyczne współpracujących z nami gmin. Fundacja HiTA chce być koordynatorem działań mających na celu synergię przeróżnych atrakcji adresowanych do turystów i klientów polskich miast i wsi. Jako FUNDACJA zajmujemy się marketingiem wewnętrznym i zewnętrznym w procesie tworzenia naszej  marki. Jednodniowy wyjazd do jurty.

Zarząd Fundacji postanowił, że marka JURTA CAMP  stanowić ma na początek zbiór najciekawszych nowatorskich imprez lokalnych w których jesteśmy partnerami.

W bieżącym roku (2015) 6 września br.  zostaliśmy zaproszeni do udziału w markowej imprezie CHRZANOLANDII stworzonej przez LGD (Lokalne Grupy Działania) promującej lokalną potrawę (ziemniaki po cabańsku) „Ziemniaczysko pod Lipowcem”. Lipowiecki zamek i skansen w Wygiełzowie, to najsilniejsze magnesy turystyczne ziemi chrzanowskiej, a Ziemniaczysko znacząco wzbogaca ich ofertę turystyczną. Tam z wykorzystaniem potencjału kół gospodyń wiejskich i  z udziałem delegacji miast partnerskich byliśmy  uczestnikami największej powiatowej imprezy.

Wspólnie z Państwem mogliśmy lokalne wydarzenia wzbogacać o nowe elementy i uczestniczyć we wszystkich gminnych wydarzeniach.

WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJĘ!

Tylko dzięki Twojemu wsparciu możemy pomagać osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

Przekaż darowiznę na konto w mBank:

45 1140 2004 0000 3402 7588 1616