WOLONTARIAT w obszarze działań międzypokoleniowych: działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe, inicjatywy obywatelskie inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia (warsztatowo-manualne) o charakterze edukacyjnym Odbywać się będą co najmniej raz w tygodniu stacjonarnie lub online na wypadek wystąpienia epidemii

Zajęcia ruchowe

Zajęcia o charakterze rozwojowym, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie edukacyjnej tj. 45 minutowych

Zajęcia rekreacyjne

Zajęcia rekreacyjne Kawiarenka senioralna – udostępnienie przestrzeni na towarzyskie spotkania, zacieśnianie więzi, luźne spotkania seniorów, prezentacje pasji, spotkania z ciekawymi

Zajęcia międzypokoleniowe

Zajęcia międzypokoleniowe Spotkania w międzypokoleniowym towarzystwie to wiele radości i uśmiechu. Zostań wolontariuszem.

Wyjazdy i wycieczki

Wyjazdy i wycieczki Odwiedzamy razem miejsca bliskie i dalekie. Niektóre z naszych wypraw – zobacz

Wyjścia do instytucji kulturalnych

Wyjścia do instytucji kulturalnych Wspólne wyjścia do teatrów, muzeów, na wystawy i wernisarze.