CAS LEMON FITNESS – INFORMACJE

Centrum Aktywności Seniorów pn. CAS “LEMON FITNESS”

ul. Ludwinowska 11 (BASEN)

Biuro: ul. Grochowska 24 (siedziba fundacji HiTA)

Czynne: poniedziałek, wtorek, środa – 8:00 – 16:00

Koordynator: Maria Pajerska-Buczek

Telefon: 518 329 303

E-mail: caslemon2@gmail.com

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU

Do CAS “LEMON FITNESS” mogą należeć seniorzy (osoby 60+) zamieszkujący w Krakowie, zarówno osoby pracujące, bezrobotne, emeryci i renciści, chcący być animatorami aktywnych działań środowiska lokalnego. Opłata członkowska 5 zł miesięcznie.

Obowiązujące dokumenty:

OFERUJEMY

 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
 • ZAJĘCIA REKREACYJNE
 • ZAJĘCIA W OBSZARZE DZIAŁAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

PLANUJEMY

 • WYSTAWĘ FLORYSTYCZNĄ – prezentacja kompozycji florystycznych wykonanych przez seniorów.
 • OGRÓD SPOŁECZNY – integracja społeczności lokalnej.
 • WOLONTARIAT – integracyjne działania seniorów.

ORGANIZUJEMY

 • WYJAZDY I WYCIECZKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
 • WYJŚCIA DO INSTYTUCJI KULTURALNYCH

OCZEKUJEMY

 • działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,
 • inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),
 • inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,
 • wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),
 • wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez dzieci i młodzież.
 • udział w szkoleniu wolontariuszy
 • zorganizowania czytelni gazet i czasopism m.in. Kraków.pl

KAWIARENKA SENIORA CZYNNA

PONIEDZIAŁKI – PIĄTKI 10:00 – 14:00

WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJĘ!

Tylko dzięki Twojemu wsparciu możemy pomagać osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

Przekaż darowiznę na konto w mBank:

45 1140 2004 0000 3402 7588 1616