CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Do Centrum Aktywności Seniora mogą należeć seniorzy (osoby 60+) zamieszkujący w Krakowie, zarówno osoby pracujące, bezrobotne, emeryci i renciści, chcący być animatorami aktywnych działań środowiska lokalnego. Opłata członkowska 5 zł miesięcznie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem CAS, postanowieniem współpracy oraz deklaracją udziału w zajęciach i organizowanych wydarzeniach.

WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJĘ!

Tylko dzięki Twojemu wsparciu możemy pomagać osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

Przekaż darowiznę na konto w mBank:

45 1140 2004 0000 3402 7588 1616